دانلود کتاب روح عرفاني روح الله

امام خمینی رهروح عرفاني روح الله [شامل‌ 312 دستورالعمل‌ عرفاني‌ از حضرت‌ امام‌ خميني‌(ره‌)]

این کتاب گلچینی از موعظه های اخلاقی عرفانی امام خمینی ره می باشد.

نمونه ای از متن کتاب:

ای نفس که سالهاى
دراز درپى شهوات، عمر خود را صرف کردى، و چیزى
جز حسرت نصیبت نشده، خوب است قدرى به حال خود رحم کنى.
از مالک الملوک حیا کنى و قدرى در راه مقصود اصلى قدم زنى، که
آن موجب حیات همیشگى و سعادت دائمى است، و سعادت همیشگى را مفروش به
شهوات چند روزه فانى که آن هم به دست نم یآید
حتى با زحم تهاى طاقت فرسا

 

دانلود فایل PDF کتاب

دانلود کتاب

برچسب ها: امام خمینی, درس اخلاق, تقوا

چاپ