امام خمینی: شرافت و فضیلت حضرت زهرا (ع)

امام خمینی
 مجموعه سخنرانی های معنوی تربیتی حضرت امام خمینی:
به همراه فایل صوتی
شرافت و فضیلت حضرت زهرا (ع)
 
من عید سعید مولود معظم حضرت زهرا - سلام الله علیها - را به همه شما خانمها وزنهای تمام کشورهای اسلامی تبریک عرض می کنم و از خداوند تعالی مسئلت دارم که همه زنهای محترمه را در راهی که خدای تبارک و تعالی مقرر فرموده است ، همان راه رابروند و به مقاصد عالیه اسلامی برسند. برای زنها کمال افتخار است که روز تولد حضرت صدیقه را روز زن قرار داده اند، افتخار است و مسئولیت .
من راجع به حضرت صدیقه - سلام الله علیها - خودم را قاصر می دانم که ذکری بکنم ،فقط اکتفا می کنم به یک روایت که در کافی شریفه است و با سند معتبر نقل شده است وآن روایت این است که حضرت صادق - سلام الله علیه - می فرماید: فاطمه - سلام الله علیها بعد از پدرش 75 روز زنده بودند در این دنیا، بودند و حزن و شدت برایشان غلبه داشت و جبرئیل امین می آمد خدمت ایشان و به ایشان تعزیت (1) عرض می کرد و مسائلی از آینده نقل می کرد. (2) ظاهر روایت این است که در این 75 روز مراوده ای (3) بوده است ؛یعنی ، رفت و آمد جبرئیل زیاد بوده است و گمان ندارم که غیر از طبقه اول از انبیای عظام
1- سوگواری .
2- اصول کافی ، ج 1، ص 457، ح 1.
3- رفت و آمد.
صفحه : 5
درباره کسی این طور وارد شده باشد که در ظرف 75 روز جبرئیل امین رفت و آمد داشته است و مسائل را در آتیه ای که واقع می شده است ، مسائل را ذکر کرده است و آنچه که به ذریه (4) او می رسیده است در آتیه ، ذکر کرده است و حضرت امیر هم آنها را نوشته است ،کاتب وحی بوده است حضرت امیر، همان طوری که کاتب وحی رسول خدا بوده است -و البته آن وحی به معنای آوردن احکام ، تمام شد به رفتن رسول اکرم - کاتب وحی حضرت صدیقه در این 75 روز بوده است . مسئله آمدن جبرئیل برای کسی یک مسئله ساده نیست . خیال نشود که جبرئیل برای هر کسی می آید و امکان دارد بیاید، این یک تناسب لازم است بین روح آن کسی که جبرئیل می خواهد بیاید و مقام جبرئیل که روح اعظم است ، چه ما قائل بشویم به اینکه قضیه تنزیل ، تنزل جبرئیل ، به واسطه روح اعظم خود این ولی است یا پیغمبر است . او تنزیل می دهد او را و وارد می کند تا مرتبه پایین یابگوییم که خیر، حق تعالی او را مامور می کند که برو و این مسائل را بگو. چه آن قسم بگوییم که بعض اهل نظر می گویند و چه این قسم بگوییم که بعض اهل ظاهر می گویند، تاتناسب ما بین روح این کسی که جبرئیل می آید پیش او و بین جبرئیل که روح اعظم است نباشد، امکان ندارد این معنا و این تناسب بین جبرئیل که روح اعظم است و انبیای درجه اول بوده است مثل رسول خدا و موسی و عیسی و ابراهیم و امثال اینها، بین همه کس نبوده است ، بعد از این هم بین کسی دیگر نشده است . حتی درباره ائمه هم من ندیده ام که وارد شده باشد این طور که جبرئیل بر آنها نازل شده باشد، فقط این است که برای حضرت زهرا - سلام الله علیها - ست که آنکه من دیده ام که جبرئیل به طور مکرر در این 75 روز وارد می شده و مسائل آتیه ای که بر ذریه او می گذشته است ، آن مسائل را می گفته است و حضرت امیر هم ثبت می کرده است . و شاید یکی از مسائلی که گفته است ، راجع به مسائلی است که در عهد ذریه بلند پایه او حضرت صاحب - سلام الله علیه - است ، برای او ذکر کرده است که مسائل ایران جزو آن مسائل باشد، ما نمی دانیم ، ممکن است . در هر
4- فرزندان .
صفحه : 6
صورت من این شرافت و فضیلت را از همه فضایلی که برای حضرت زهرا ذکر کرده اند -با اینکه آنها هم فضایل بزرگی است - این فضیلت را من بالاتر از همه می دانم که برای غیرانبیا - علیهم السلام - آن هم نه همه انبیا، برای طبقه بالای انبیا - علیهم السلام - و بعض ازاولیایی که در رتبه آنها هست ، برای کس دیگر حاصل نشده . و با این تعبیری که مراوده داشته است جبرئیل در این هفتاد و چند روز، برای هیچ کس تاکنون واقع نشده و این ازفضایلی است که از مختصات حضرت صدیقه - سلام الله علیها - است .
لزوم تبعیت بانوان از حضرت زهرا "ع "
و شما افتخار کنید که ، و همه ما که این روز را "روز زن " قرار داده اند و باید که مسئولیتش هم به عهده بگیرید. اگر شما پذیرفتید که روز بیستم جمادی الثانیه که روز تولدحضرت زهراست ، پذیرفتید که روز زن باشد، این روز را پذیرفتید، این به عهده شماخیلی مسائل را می آورد. اگر یک ملتی پذیرفت که فلان روز، روز جهاد است ، این بایددر آن روز مشغول مجاهده بشود. اگر کسی مشغول مجاهده نشد، این نپذیرفته است که آن روز، روز جهاد است . اگر یک وقت یک ملتی پذیرفت که امروز روز جنگ است ،اگر کسی پذیرفت که روز جنگ است و تخلف کند، برخلاف وظیفه انسانی خودش عمل کرده . اگر شما زنها هم و زنهای ما هم همه ، کشور ما همه ، پذیرفتند که امروز روز زن است ؛ یعنی روز تولد حضرت زهرا که آن کمال و آن وضعیت را دارد، پذیرفتید که روززن است ، به عهده شما مسائل بزرگی [خواهد آمد]؛ از قبیل مجاهده ، که حضرت مجاهده داشته است ، حضرت به اندازه خودش که در این ظرف کوتاه مجاهده داشته است ، مخاطبه داشته است با حکومتهای وقت ، محاکمه می کرده است حکومتهای وقت را، شما باید اقتدا به او بکنید تا پذیرفته باشید که این روز، روز زن است ؛ یعنی ، روز تولداین حضرت روز زن است . زهد و تقوا و همه چیزهایی که داشته است و عفافی که اوداشته است و همه چیز، شما باید اگر پذیرا شدید، آنها را تبعیت کنید و اگر تبعیت نکردید، بدانید که شما داخل در روز زن نیستید، هر کس نپذیرفت ، این در روز زن وارد
صفحه : 7
نشده است و در این شرافت وارد نشده است .
مجاهدت زنان در میدان تحصیل و دفاع از اسلام
و من امیدوارم که شما بپذیرید و شما هم به آن وظایفی که باید عمل کنید که هم درمیدان تحصیل که یکی از امور مهمه است مجاهده کنید و هم در میدان دفاع از اسلام ،این از مهماتی است که بر هر مردی ، بر هر زنی ، بر هر کوچک و بزرگی جز واجبات است . دفاع از اسلام ، دفاع از کشور اسلامی ، احدی از علمای اسلام ، احدی از اشخاصی که در اسلام زندگی کرده اند و مسلم هستند، در این جهت خلاف ندارند که این واجب است . آن چیزی که محل حرف است ، محل صحبت است ، قضیه جهاد اولی است ، آن برزن واجب نیست ، اما دفاع از حریم خودش ، از کشور خودش ، از زندگی خودش ، از مال خودش و از اسلام ، دفاع بر همه واجب است . اگر دفاع بر همه واجب شد، مقدمات دفاع هم باید عمل بشود، از آن جمله قضیه اینکه ترتیب نظامی بودن ، یادگرفتن انواع نظامی بودن را برای آنهایی که ممکن است . این طور نیست که واجب باشد بر ما که دفاع کنیم وندانیم چه جور دفاع کنیم ، باید بدانیم چه جور دفاع می کنیم . البته در آن محیطی که شماتعلیم نظامی می بینید باید محیط صحیح باشد، محیط اسلامی باشد، همه جهات عفاف محفوظ باشد، همه جهات اسلامی محفوظ باشد.
نقش زنان در پیشقدم بودن در مسائل عمومی
بحمدالله زنها در این جمهوری اسلامی چنانچه در همه مسائلی که عمومی پیش آمده است برای ایران پیشقدم بوده اند؛ در مسئله تنباکو پیشقدم بوده اند؛ در مسئله مشروطیت پیشقدم بوده اند، در مسائلی هم که ما الان مبتلا به آن هستیم حظ وافر دارند،بلکه باید بگوییم که دو چندان حظ دارند. چنانچه یک عده از زن وارد بشوند در - فرض کنید - یک محلی که محل جنگ است ، علاوه بر اینکه خودشان جنگ می کنند، مردها راکه یک احساسی دارند نسبت به زنها، حساسیت دارند نسبت به زنها، مردها را قوه شان رادو چندان می کنند. این طور نیست که اینها اگر - فرض کنید - بروند دفاع کنند، فقطخودشان
صفحه : 8
دفاع کرده اند؛ خیر، دفاع کرده اند، خودشان دفاع کرده اند و دیگران هم به دفاع واردکرده اند. مرد حساس است نسبت به زن ، مرد اگر صد نفر مرد را ببیند که می کشند، ممکن است خیلی [ناراحت ] نشود، اما اگر یک زن را ببیند که بی احترامی می کنند حساسیت دارد ولو اجنبی باشند آن زن ، هیچ کار هم به او نداشته باشد، این یک حساسیتی است که مردها دارند. بنابراین ، پیشقدم شدن شما در همه مسائل من جمله مسائل دفاع ، مسائل جهاد، مسائل کمک کردن به جبهه ها، مسائل وارد شدن در هر طریقه ای ، اسباب این می شود که مردها هم بیشتر وارد بشوند، مردها هم قویتر بشوند.
و ما امروزی که در یک همچو مرحله ای واقع شدیم که در مقابل این طور تبلیغات بزرگ دنیا واقع شدیم و آن طور جنگهایی که به ما تحمیل کردند و الان هم ما بحمدالله در هر دو جبهه ، در هردو جبهه پیروز هستیم و خداوند تایید کند این جوانهای ما را که درآنجا این طور دارند جانفشانی می کنند. و من باید تشکر کنم از آنها که همه با هم هستند،یک دست شدند همه با هم ، این طور نیست که الان در آنجا صحبت از ارتشی باشد،صحبت از سپاهی باشد، صحبت از بسیجی باشد، صحبت از شهربانی باشد، صحبت ازدیگران باشد، این طور نیست . الان همه آنها با هم مشغول به عقب راندن این قوای فاسدهستند و تمام اینها بحمدالله در همه این جبهه هایی که بودند تاکنون - همان طوری که شنیدید همه تان - تاکنون در همه اینها پیروز بودند و از آن طرف سرشکستگی صدام ازاینجا ظاهر می شود که مدال می دهد به اینها، مدال شجاعت می دهد. در خرمشهر اگریادتان باشد با اینکه عقب زدند آنها را، بیرون کردند آنها را، مع ذلک ، مدال داد. حالا هم از قراری که گفتند در همین قضیه فاو، با اینکه اینها همه شان ، الان دنیا قبول دارد که فاو(5)این طور شده ، ولو مبلغین شان یک قدری خلاف می گویند، اما مع ذلک در اینجا هم من شنیدم که نشانه شجاعت دادند. بنابراین ، در این روزها باید خیلی ایشان نشانه شجاعت بدهد! برای اینکه در هر روز اینها شکست می خورند، در هر روز او باید نشان شجاعت
5- نقطه ای در نزدیکی شط العرب و بصره که در زمان جنگ ایران و عراق به تصرف سپاه ایران درآمد.
صفحه : 9
بدهد!
شما خانمها، شما زنها توجه به این معنا داشته باشید که همان طوری که بر مردها درجبهه لازم است که جلو بروند و پیشقدم باشند، شما هم در خارج ، در پشت جبهه بایدکمک کنید و مهیا بشوید که چنانچه - خدای نخواسته - یک وقت دفاع عمومی واجب شد بر همه ؛ یعنی ، همه ما بی استثناء، هر کس قدرت دارد بی استثناء، دفاع بر او واجب شد،مهیا باشید از برای دفاع . و البته سنگر علم هم یک سنگر دفاعی است ، دفاع از همه فرهنگ اسلام . شما می دانید که فرهنگ اسلام در این مدت مظلوم بود، در این مدت چند صد سال ، بلکه از اول بعد از پیغمبر - سلام الله علیه - تا برسد به حالا، فرهنگ اسلام مظلوم بود، احکام اسلام مظلوم بودند و این فرهنگ را باید زنده کرد. و شما خانمهاهمان طوری که آقایان مشغول هستند، همان طوری که مردها در جبهه علمی و فرهنگی مشغول هستند، شما هم باید مشغول باشید. و من امیدوارم که خداوند به همه شما توفیق عنایت کند و در این سنگر هم پیشروی کنید و دعا کنید که آنهایی که در جبهه ها مشغول به دفاع از کشور خودشان و از اسلام هستند، آنها هم ان شاءالله ، پیروز باشند. و همه شماان شاءالله موید و موفق و سالم و سلامت باشید.
والسلام علیکم و رحمه الله
 
تاریخ سخنرانی: 1364/12/11
مدت: 19 دقیقه

دانلود

 

چاپ