امام خمینی: معارف و برکات بعثت رسول اکرم (ص)

امام خمینی
 مجموعه سخنرانی های معنوی تربیتی حضرت امام خمینی:
به همراه فایل صوتی         معارف و برکات بعثت رسول اکرم (ص)       
این عید سعید را، که باید گفت بزرگترین اعیاد اسلامی است ، من به همه مسلمین جهان و مستضعفین جهان تبریک عرض می کنم . قضیه بعثت مسئله ای نیست که ما بتوانیم در اطراف او صحبتی بکنیم . ما همین قدر می دانیم که با بعثت پیغمبر اکرم ، انقلاباتی حاصل شد و چیزهایی در دنیا حاصل شد که قبل از او نبوده است .
آن معارفی که به برکت بعثت رسول اکرم در عالم پخش شد - کسانی که مطلع اند که این معارف چی است و تا آن اندازه ای که ماها می توانیم ادراک بکنیم - می بینم که از حد [درک ] بشریت خارج است ؛اعجازی است فوق ادراک بشریت از یک انسانی که در جاهلیت متولد شده است ، درجاهلیت بزرگ شده است و یک آدمی بوده است که در یک محیطی پرورش یافته است که اسمی از این مسائل اصلا نبوده در آن وقت . محیط آنجا اصلا راجع به مسائل دنیا و به مسائل عرفان و فلسفه و سایر مسائل اصلا آشنایی نداشتند و در تمام عمرش ، حضرت آنجا بوده ، یک سفر مختصری کرده است که چند وقتی ، یک چند روزی ، سفر کرده وبرگشته . آن وقت ، وقتی که بعثت حاصل شد، انسان می بیند که یک مطالبی پیش آورده است که از حد بشریت خارج است . این اعجازی است که برای اهل نظر، دلیل بر نبوت
صفحه : 240
پیغمبر است ، و الا ایشان به خودش نمی توانست این کار را بکند. نه تحصیلاتی داشت ،حتی نوشتن را هم نمی دانست . مسائل ، یک مسائل بزرگی است که ما نمی توانیم دراطرافش صحبت کنیم و کشف هم نشده است ؛ برای خود ایشان است و کسانی که خاص الخاص ایشان هستند. مسائل اجتماعی در اسلام - می دانید که - هست ؛ همه جور مسائل هست و به درجه اعلا هست که از عهده یک نفر آدمی که در آن محیط زندگی کرده است و یا در هر محیطی [برنمی آید که ] یک نفر آدم بتواند این طور در دنیا همه چیز رابیابد که مطابق عقل حالا باشد و آینده . این یک امر اعجاز است ؛ غیر از اعجاز چیز دیگرنمی تواند باشد.
ما هم باید از قضیه بعثت و آن برکات بعثت که حاصل شده است [استفاده کنیم ، ] بااینکه آنی که پیغمبر می خواست حاصل نشده است حالا و بعدها هم حاصل نخواهد شدآن مسائلی که او می خواست ، که می خواهد مردم چه بشوند، نه در زمان خودشان شد ونه بعد شد. و گرچه بعضی آخوندهای درباری می گویند که فلانی گفته است که پیغمبرنتوانست ، بله ، من عرض می کنم پیغمبر نتوانست ! اگر توانسته بود، تو آخوند درباری حالانبودی . همه می دانیم که در زمان پیغمبر، وضع جوری بود که پیغمبر حتی احکامی [را] که می خواست بگوید، تقیه می کرد حضرت ؛ مسائلی که می خواست بگوید حضرت ،ملاحظه می کرد و موفق نشد پیغمبر به آن چیزی که می خواست ، آن چیزی که دلخواهش بود بعث کرد. همه چیز گفت ، در رساندن مطلب هیچ قصوری نبود، اما در فهماندن مردم ،آشنا کردن مردم به مسائل ، یک مسئله ای نبود که از عهده کسی برآید. و لهذا، می بینیدفساد در آن وقت بود و حالا هم هست و تا آخر هم خواهد بود. بله ، در زمان حضرت صاحب - سلام الله علیه - حکومت واحد می شود. قدرت حکومت . . . عدالت ، یک عدالت اجتماعی در همه عالم می آید، اما نه اینکه انسانها بشوند یک انسان دیگر. انسانهاهمانها هستند که یک دسته شان خوب اند، یک [دسته ] بد. منتها آنهایی که بد هستند،دیگر نمی توانند که کارهای خلاف بکنند. در هر صورت ، مسئله بعثت مسئله ای نیست که ما حالا بتوانیم در اطرافش صحبت کنیم .
صفحه : 241
جاودانگی کارهایی که برای خداست
من باید از شما آقایانی که حاضر هستید و کسانی که غیر حاضر هستند، از تمام اقشارملت تشکر کنم که یک ملت نمونه هستند. و امید است که این ملت نمونه اسباب این بشودکه انقلاباتی در ایران ، در دنیا پیدا بشود زیادتر از آنی که الان هست . از پزشکان من بایدتشکر کنم و عرض کنم بهشان که خدای تبارک و تعالی مجاهدین در راه خودش رابرایشان مقام بزرگ قائل است و مجاهد در راه خدا مراتب دارد؛ یکی از مراتبش هم این است که برای خدا انسان مداوا کند کسانی [را] که مبتلا هستند، خصوصا در این زمان ودر این وقتی که ما واقع هستیم که انصافا کارهای شما یک مجاهده در راه خداست . منتهاباید توجه کنید و مجاهده لله باشد، برای او باشد. وقتی برای او باشد، همیشگی می شود.چیزهایی که برای خداست ، اینها دائم است ؛ همیشگی است . چیزهایی که برای طبیعت وماده است ، خود ماده و طبیعت از بین می رود. آنهایی که برای اوست ، آنها هم از بین می روند. شما پزشکان که الان باید گفت یکی از مجاهدین در راه خدا هستید، توجه بکنید که اغراضتان یک اغراض مادی نباشد؛ اغراض الهی باشد. اغراض الهی داشتید،مادی هم دنبالش هست ، اما این مادی دیگر الهی شده است که دنبالش هست . [اگردارای ] اغراض مادی شدید، هرچه هم بگویید برای خدا، درست نخواهد شد. عمده این است که اغراض را همه قشرهای ملت ، دولت ، مجلس همه غرضهاشان را غرض الهی کنند تا همه مسائل ، مسائل الهی بشود. آن وقت ما راه یافتیم به یک گوشه ای از آن چیزی که انبیا می خواستند.
تحول در افکار عمومی جهان
شما می بینید که ما الان مبتلا هستیم به چه چیزهایی در دنیا! باید من و شما ترک تعجب کنیم از اینکه تحول در همه چیز واقع شده ، الا در قصرهای این قدرتمندان . دنیاعوض شده است ، اینها باز خیال می کنند که دنیای صد سال ، صدوپنجاه سال پیش است .اینها باز نفهمیده اند یا خودشان را به نفهمی می زنند که همه عالم عوض شده است . افریقا
صفحه : 242
عوض شده است ، اروپا عوض شده است و همه آسیا عوض شده است ؛ همه عوض شده اند، همه عوض شده اند، الا این سردمداران ، که یا عوض نشده اند یا خودشان رامی زنند به اینکه ما عوض نشده ایم و اینها خیال می کنند که - مثلا - ایران باز مثل زمان قاجار و زمان پهلوی است که اگر یک سفیری از آنها بخواهد یک کاری را بکند اینهاجرات نکنند، مقابلش حرف بزنند؛ اگر یک قضیه ای بخواهد واقع بشود، به مجرد اینکه سفیر فلان جا آمد، گفت نه ، تمام بشود. اینها نمی فهمند که مسئله این طور نیست و دنیاحالا این نیست ؟ دنیا حالا این نیست که شما هرچه آنجا نشستید و گفتید، این عمل بشود.شما غایت امر بتوانید کلاه خودتان را نگه دارید، دنبال این نباشید که کلاه مردم رابردارید. اگر نفهمیدید تا حالا که دنیا چه خبر است ، باید گفت که شما در راس نفهمهاواقع هستید و اگر می فهمید و خیال می کنید مردم دیگر نمی فهمند، این هم باز یک اشتباه بزرگ است که شما خیال می کنید مردم حالا، مردم زمان صدسال پیش از این اند، مردم زمان پنجاه سال پیش از این اند؛ نه ، این طور نیست ، تغییر کرده است ، تحول حاصل شده است ، دنیا به هم خورده است ، انقلاب پیدا شده است در دنیا و شما سرتان را زیر برف کرده اید و همان حرفهای سابق را می زنید: اگر در خلیج فارس چه بشود، تنگه هرمز چه باشد، ما چه می کنیم . شما خیال می کنید که حالا هم مثل سابق است که در خلیج فارس ودر همه جا یک کلمه می گفتید، تمام می شد قضیه . حالا نیست مسئله این طور. بفرمایید درخلیج ببینید چه خبر است ! و لهذا، یک روز می گویند که ما چه می کنیم ، یک روزبرمی گردند؛ یک روز می گویند نگفتیم این طور.
در کاخ سفید مسائل یک مسائلی است که یکیشان می گوید که ما دخالت نظامی می کنیم ، یکیشان می گوید ابدا همچو چیزی نبوده . اصلا سر در گم اند، نمی فهمند چه می کنند و باز هم نشناخته اند مردم را، نشناخته اند دنیا را. دنیا عوض شده است ؛ شما هم باید خودتان را عوض کنید، افکارتان را عوض کنید. نمی شود حالا مثل سابق بادیکتاتوری یا به تبلیغ به هم زد اوضاع را. یک کلمه شما بگویید، خیال می کنید همه بایدبگویند چشم ؛ نمی گویند دیگر، مردم نیستند این طور حالا؛ و باید شما هم خودتان را
صفحه : 243
عوض کنید و با مردم راه بروید. خیال نکنید که همه مردم باید دست بسته در مقابل شماهیچ حرفی نزنند.
امروز ایران ما این طور است که چنانچه - فرض کنید که - یک رئیس جمهور امریکابیاید اینجا، مردم عادی اینجا حاضر نیستند بروند تماشایش کنند! این طور نیست که خیال کنید که اگر یک کسی بیاید اینجا، چه خواهد شد، چه می شود، اگر چه بشود. نخیر، این مسئله این نیست ، مردم عوض شده اند، یک جور دیگری شده اند، اعتنایی به این مسائل ندارند. نه ما، افریقاییها هم ندارند. سایر جاها هم ندارند. فقط شماها هستید که چند نفری که یک مسائلی دستتان است و یک قدرتهایی دستتان است و خیال می کنید که اعمال نمی خواهید بکنید، می خواهید بگویید که ما اعمال می کنیم و با همین کار تمام بشود. بااین کار تمام نمی شود؛ اعمال هم بکنید، نمی شود.
شوروی فهمید که در افغانستان [نمی تواند کاری بکند. ] با اینکه [در] کشورافغانستان ، آنهایی که سر کار هستند با شوروی هستند و کمونیست در آنجا هست ،مع ذلک ، این عده ای که مسلمان هستند در آنجا و اهل اسلام هستند همچو مجال رابر شوروی تنگ کرده اند که الان نمی داند چه جوری از این غائله بیرون برود. مثل ایران که دولتش و ملتش و همه با هم هستند، فقط یک چند نفر انگشت شمارند که تبع امریکاهستند، نمی فهمند که خودشان چه می گویند؛ یک چند نفر معدودی هستند که اینهابر خلاف هستند. و من عقیده ام است که اینها هم بیایند و با مردم بشوند و خیال نکنند که حالا سابق است که امریکا هر کاری دلش بخواهد، بکند که شما بترسید از امریکا.
من امیدوارم که خداوند توفیق بدهد به همه ملتهای مظلوم دنیا که در مقابل ظالمهابایستند و نترسند. گمان نکنند که اینها هر چه گفتند عمل می کنند. اینها نه ، اینها می خواهندکه با همان تبلیغات کار را انجام بدهند و از این تبلیغات هیچ وقت نترسید. و کشور ایران که نمی ترسد؛ ببینید که ایستاده مقابل ؛ و افغانستان که ریختند درش و آن طور فساد را درست
صفحه : 244
کردند، این طور ایستاده است و آنها را مستاصل (1) کرده ؛ و در لبنان بالاتر از آن ها،می بینید که چه کرده اند! و دنیا عوض شده است . و مسلمین توجه کنند و مظلومین توجه کنند که باید خودشان را حفظ کنند و در مقابل ابرقدرتها بایستند. و امیدوارم خداوند همه را توفیق بدهد و به برکت این عید سعید ان شاءالله ، خداوند پیروز کند شما را. مملکت ما راهمان طوری که مستقل است ، به استقلال بیشتر برساند.
والسلام علیکم و رحمه الله
1- بر زمین زده شده
 
تاریخ سخنرانی: 1366/08/01
مدت: 17 دقیقه

دانلود

 

چاپ