سخنرانی های سال 95

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ

مجموعه سخنرانی های استاد علیپور بنا به درخواست مکرر کاربران و استقبال خوب عزیزان، بدون هیچ گونه دخل و تصرفی عینا از منبع آن (سایت ندای پاک فطرت) وارد شده است. لینک های دانلود مربوط به سایت ندای پاک فطرت بوده و در صورت بروز مشکل، سایت میثاق امکان اصلاح ندارد.

سخنرانی های سال 95؛ (صوتی) سال 95

دانلود فایل های صوتی سخنرانی های سال 95، استاد اخلاق حاج آقا حسین علیپور

دانلود در ادامه مطلب

برای دانلود بر روی متن توضیح فایل کلیک فرمائید:

 

موضوع

تاریخ

شماره فایل

فایل سخنرانی

سخنرانی های سال ۹۵ / میانه ترکی ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ ۸۱۳
معنای دعا در جمع معتکفین مسجد جامع میانه
سخنرانی های سال ۹۵ / میانه ترکی ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ ۸۱۴
در جمع دانشجویان میانه
سخنرانی های سال ۹۵ / میانه ترکی ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ ۸۱۵
در جمع مسولین فرهنگی شهرستان میانه
سخنرانی های سال ۹۵ / میانه ترکی ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۸۱۶
در جمع معاونین پرورشی مدارس آموزش و پرورش میانه
سخنرانی های سال ۹۵ / میانه ترکی ۱۳۹۵/۰۶/۱۲ ۸۱۷
در مسجد آقا یار سلطان میانه
سخنرانی های سال ۹۵ / میانه ترکی ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ ۸۱۸
جلسه عمومی مسجد آقا یار سلطان میانه
سخنرانی های سال ۹۵ / میانه ترکی ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ ۸۱۹
نماز صبح آقایار سلطان میانه
سخنرانی های سال ۹۵ / میانه ترکی ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ ۸۲۰
در جمع معاونین پرورشی مدارس آموزش و پرورش میانه
سخنرانی های سال ۹۵ / جلسه ماهانه ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ ۸۲۱
مسجد امام خمینی در خطیب
سخنرانی های سال ۹۵ / جلسه ماهانه ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ ۸۲۲
مسجد امام خمینی در خطیب
سخنرانی های سال ۹۵ / جلسه ماهانه ۱۳۹۵/۰۶/۱۹ ۸۲۳
مسجد امام خمینی در خطیب
سخنرانی های سال ۹۵ / جلسه ماهانه ۱۳۹۵/۰۷/۱۶ ۸۲۴
مسجد امام خمینی در خطیب
سخنرانی های سال ۹۵ / جلسه ماهانه ۱۳۹۵/۰۸/۱۴ ۸۲۵
مسجد امام خمینی در خطیب
سخنرانی های سال ۹۵ / جلسه ماهانه ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ ۸۲۶
مسجد امام خمینی در خطیب
سخنرانی های سال ۹۵ / دانشگاه علوم پزشکی ۱۳۹۵/۰۱/۱۹ ۸۲۷
نماز خانه دانشگاه علوم پزشکی
سخنرانی های سال ۹۵ / دانشگاه علوم پزشکی ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ ۸۲۸
نماز خانه دانشگاه علوم پزشکی
سخنرانی های سال ۹۵ / دانشگاه علوم پزشکی ۱۳۹۵/۰۲/۲۳ ۸۲۹
نماز خانه دانشگاه علوم پزشکی
سخنرانی های سال ۹۵ / دانشگاه علوم پزشکی ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ ۸۳۰
نماز خانه دانشگاه علوم پزشکی
سخنرانی های سال ۹۵ / دانشگاه علوم پزشکی ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ ۸۳۱
نماز خانه دانشگاه علوم پزشکی
سخنرانی های سال ۹۵ / دانشگاه علوم پزشکی ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ ۸۳۲
نماز خانه دانشگاه علوم پزشکی
سخنرانی های سال ۹۵ / هیئت علمی دانشگاه سراسری ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ ۸۳۳
در جمع اساتید هیات علمی دانشگاهها
سخنرانی های سال ۹۵ / هیئت علمی دانشگاه سراسری ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ ۸۳۴
در جمع اساتید هیات علمی دانشگاهها
سخنرانی های سال ۹۵ / هیئت علمی دانشگاه سراسری ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ ۸۳۵
در جمع اساتید هیات علمی دانشگاهها
سخنرانی های سال ۹۵ / هیئت علمی دانشگاه سراسری ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ ۸۳۶
در جمع اساتید هیات علمی دانشگاهها
سخنرانی های سال ۹۵ / هیئت علمی دانشگاه سراسری ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ ۸۳۷
در جمع اساتید هیات علمی دانشگاهها
سخنرانی های سال ۹۵ / هیئت علمی دانشگاه سراسری ۱۳۹۵/۰۴/۲۵ ۸۳۸
در جمع اساتید هیات علمی دانشگاهها
سخنرانی های سال ۹۵ / هیئت علمی دانشگاه سراسری ۱۳۹۵/۰۷/۰۹ ۸۳۹
در جمع اساتید هیات علمی دانشگاهها
سخنرانی های سال ۹۵ / هیئت علمی دانشگاه سراسری ۱۳۹۵/۰۷/۱۶ ۸۴۰
در جمع اساتید هیات علمی دانشگاهها
سخنرانی های سال ۹۵ / هیئت علمی دانشگاه سراسری ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ ۸۴۱
در جمع اساتید هیات علمی دانشگاهها
سخنرانی های سال ۹۵ / هیئت علمی دانشگاه سراسری ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ ۸۴۲
در جمع اساتید هیات علمی دانشگاهها
سخنرانی های سال ۹۵ / ارومیه ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ ۸۴۳
ارومیه
سخنرانی های سال ۹۵ / ارومیه ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ ۸۴۴
ارومیه
سخنرانی های سال ۹۵ / ارومیه ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ ۸۴۵
ارومیه
سخنرانی های سال ۹۵ / مکانهای مختلف ۱۳۹۵/۰۲/۱۷ ۸۴۶
جلسه تشکر از حاج آقا – منزل آقای دکتر ساجدی
سخنرانی های سال ۹۵ / مکانهای مختلف ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ ۸۴۷
دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
سخنرانی های سال ۹۵ / مکانهای مختلف ۱۳۹۵/۰۵/۰۰ ۸۴۸
مسجد امام حسین علیه السلام
سخنرانی های سال ۹۵ / مکانهای مختلف ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ ۸۴۹
۸۴۹-۱۳۹۵۰۸۲۳
سخنرانی های سال ۹۵ / مکانهای مختلف ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ ۸۵۰
نهج البلاغه در منزل دکتر فلاحی
سخنرانی های سال ۹۵ / هیات مذهبی اساتید علوم پزشکی ۱۳۹۵/۰۳/۲۱ ۸۵۱
هیات مذهبی علوم پزشکی
سخنرانی های سال ۹۵ / هیات مذهبی اساتید علوم پزشکی ۱۳۹۵/۰۳/۲۸ ۸۵۲
هیات مذهبی علوم پزشکی
سخنرانی های سال ۹۵ / هیات مذهبی اساتید علوم پزشکی ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ ۸۵۳
هیات مذهبی علوم پزشکی
سخنرانی های سال ۹۵ / هیات مذهبی اساتید علوم پزشکی ۱۳۹۵/۰۴/۱۱ ۸۵۴
هیات مذهبی علوم پزشکی
سخنرانی های سال ۹۵ / هیات مذهبی اساتید علوم پزشکی ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ ۸۵۵
هیات مذهبی علوم پزشکی
سخنرانی های سال ۹۵ / هیات مذهبی اساتید علوم پزشکی ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ ۸۵۶
هیات مذهبی علوم پزشکی
سخنرانی های سال ۹۵ / هیات مذهبی اساتید علوم پزشکی ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ ۸۵۷
هیات مذهبی علوم پزشکی
سخنرانی های سال ۹۵ / هیات مذهبی اساتید علوم پزشکی ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ ۸۵۸
هیات مذهبی علوم پزشکی
سخنرانی های سال ۹۵ / میانه فارسی ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ ۸۵۹
جمع دانشجویان میانه
سخنرانی های سال ۹۵ / میانه فارسی ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ ۸۶۰
رشد عمل در هستی
سخنرانی های سال ۹۵ / میانه فارسی ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ ۸۶۱
در جمع اساتید و دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی میانه
سخنرانی های سال ۹۵ / شرح حکمتهای نهج البلاغه ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ ۸۶۲
هیات مذهبی اساتید علوم پزشکی
سخنرانی های سال ۹۵ / علم ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ ۸۶۳
اساتید دانشگاه ها
سخنرانی های سال ۹۵ / علم ۱۳۹۵/۱۱/۰۸ ۸۶۴
اساتید دانشگاه ها
سخنرانی های سال ۹۵ / حکمت نهج البلاغه ۱۳۹۵/۱۱/۰۸ ۸۶۵
اساتید دانشگاه ها
سخنرانی های سال ۹۵ / حکمت نهج البلاغه ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ ۸۶۶
هیات دانشگاه علوم پزشکی
سخنرانی های سال ۹۵ / دانشگاه علوم پزشکی ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ ۸۶۷
در جمع اساتید هیات علمی دانشگاه ها
سخنرانی های سال ۹۵ / علم از منظر قرآن ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ۸۶۸
اساتید دانشگاهها
سخنرانی های سال ۹۵ / جلسه ماهانه ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ ۸۶۹
تسلیم حق بودن – مسجد امام خمینی تبریز محله خطیب
سخنرانی های سال ۹۵ / جمع اساتید دانشگاهها ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ ۸۷۰
حقیقت علم از منظر قرآن
سخنرانی های سال ۹۵ / جمع اساتید دانشگاهها ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ ۸۷۱
حقیقت علم از منظر قرآن
سخنرانی های سال ۹۵ / جمع اساتید دانشگاهها ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ ۸۷۲
حقیقت علم از منظر قرآن
سخنرانی های سال ۹۵ / میانه ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ ۸۷۳
مسجد آقا سلطان یار – ترکی
سخنرانی های سال ۹۵ / میانه ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ۸۷۴
مسجد آقا سلطان یار – ترکی
سخنرانی های سال ۹۵ / ایام فاطمیه منزل آقای سهرابی فر ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ۸۷۵
لزوم اصلاح نگرش نسبت به معارف اسلامی – ایام فاطمیه
سخنرانی های سال ۹۵ / جمع اساتید دانشگاههای تبریز ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ ۸۷۶
اولین جلسه بحث اراده – جبر و اختیار
سخنرانی های سال ۹۵ / جمع اساتید دانشگاههای تبریز ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ ۸۷۷
دومین جلسه بحث اراده – جبر و اختیار
سخنرانی های سال ۹۵ / جمع اساتید دانشگاههای تبریز ۱۳۹۵/۱۲/۲۷ ۸۷۸
سومین جلسه بحث اراده – جبر و اختیار
سخنرانی های سال ۹۵ / جلسه ماهانه ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ ۸۷۹
مسجد امام خمینی در خطیب

منبع: http://nedayepakefetrat.ir

برچسب ها: استادعلیپور

چاپ