۷) شناخت خود علم؛ اصول كسب معارف از آيات و روايات - فارسي(صوت)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ
شناخت خود علم؛ شناخت شناسي يا اصول كسب معارف از آيات و روايات - فارسي(صوتی)

پخش آنلاین به همراه دانلود فایل های صوتی مبحث: شناخت خود علم؛ اصول كسب معارف از آيات و روايات (فارسي)، استاد اخلاق حاج آقا حسین علیپور

پخش آنلاین و دانلود در ادامه مطلب

برای پخش آنلاین روی دکمه پخش کلیک فرمائید برای دانلود بر روی متن توضیح فایل در زیر نوار پخش کلیک فرمائید:

 

01-مقدمه. علم يك حقيقت با ابعاد مختلف

 

02-ابزار هاي علم،حس و فكر و عقل و قلب انسان است

 

03- تفاوت علم و معرفت در قرآن

 

04-علم حكمت كه ابزارش قلب است علمي محكم هست

 

05-شهود حق با حق، فقط توسط انسان با معرفت

 

06-مبحث: شناخت خود علم؛ اصول كسب معارف از آيات و روايات

 

07-مبحث: شناخت خود علم؛ اصول كسب معارف از آيات و روايات

 

08-مبحث: شناخت خود علم؛ اصول كسب معارف از آيات و روايات

 

09-مبحث: شناخت خود علم؛ اصول كسب معارف از آيات و روايات

 

10- ابعاد مختلف علم وسيله رسيدن به علم حقيقي

 

11-مبحث: شناخت خود علم؛ اصول كسب معارف از آيات و روايات

 

12-مبحث: شناخت خود علم؛ اصول كسب معارف از آيات و روايات

 

13-مبحث: شناخت خود علم؛ اصول كسب معارف از آيات و روايات

 

14-مبحث: شناخت خود علم؛ اصول كسب معارف از آيات و روايات

 

15-مبحث: شناخت خود علم؛ اصول كسب معارف از آيات و روايات

 

16-مبحث: شناخت خود علم؛ اصول كسب معارف از آيات و روايات

 

17-مبحث: شناخت خود علم؛ اصول كسب معارف از آيات و روايات

 

18-مبحث: شناخت خود علم؛ اصول كسب معارف از آيات و روايات

 

19-مبحث: شناخت خود علم؛ اصول كسب معارف از آيات و روايات

 

20-مبحث: شناخت خود علم؛ اصول كسب معارف از آيات و روايات

 

21-مبحث: شناخت خود علم؛ اصول كسب معارف از آيات و روايات

 

22-مبحث: شناخت خود علم؛ اصول كسب معارف از آيات و روايات

 

23-مبحث: شناخت خود علم؛ اصول كسب معارف از آيات و روايات

 

24-ارزش حياتي علم خدايي و عالم رباني

 

25-آيه

 

26-تفاوت علم از درون حقيقت انسان با علم از بيرون حقيقت انسان

 

27-تاثير طلب علم و معرفت در كنار زدن منيت

 

28- 91.08.08 مبحث: شناخت خود علم؛ اصول كسب معارف از آيات و روايات

 

29- 91.08.08 مبحث: شناخت خود علم؛ اصول كسب معارف از آيات و روايات

 

30- ۹۱.۱۲.۲ تفاوت علم و معرفت دانشگاه پيام نور

 

منبع: http://nedayepakefetrat.blogfa.com

چاپ