یا علی نام تو بردم نه غمی ماند و نه همّی | استاد شهریار

4383

06:04

misaqh

ارسال توسط: میثاق
2 سال پیش (1399/02/25)

بازنشر در شبکه های اجتماعی

Telegram Soroush Whatsapp pinterest linkedin Twitter Facebook

به اشتراک گذاری آدرس این صفحه

پخش زنده تلویزیون با هزینه نیم بهاء

پخش زنده شبکه یک پخش زنده شبکه دو پخش زنده شبکه سه پخش زنده شبکه چهار

پخش زنده شبکه تهران پخش زنده شبکه خبر پخش زنده شبکه ورزش پخش زنده شبکه نسیم

یا علی نام تو بردم نه غمی ماند و نه همّی | استاد شهریار مجموعه فرهنگی

یا علی نام تو بردم نه غمی ماند و نه همّی
بـابـی انـت و امـّی
گوئیا هیچ نه همی به دلم بوده نه غمّی
بـابـی انـت و امّـی
منکر عید غدیر خم و آن خطبه و تنزیل
کر و کور است و عزازیل
با کـر و کـور چه عید و چه غدیری و چه خمّی
بـابـی انـت و امـّی
در تولا هم اگر سهو ولایت، چه سفاهت؟
اف بر این شم فقاهت
بی ولای علی و آل چه فقهی و چه شمّی
بـابـی انـت و امـّی
تو کم و کیف جهانی و به کمبود تو دنیا
از ثـری تا بـه ثریا
شر و شور است و دگر هیچ، نه کیفی و نه کمّی
بـابـی انـت و امّـی
چون بود آدم کامل غرض از خلقت آدم
پس بـه ذریّه آدم
جـز شمـا مهـد نبوت نبـود چیز مهمّی
بـابـی انـت و امّـی
عاشق توست که مستوجب مدح است و معظّم
منکرت مستحق ذم
وز تو بیگانه نیرزد نه به مـدحی نه بذمّی
بـابـی انـت و امّـی
بیتو ای شیر خدا سبحه و دستار مسلمان
شده بازیچه شیـطان
این چه بوزینه که سرها همه بسته به دمّی
بـابـی انـت و امّـی
لشکر کفر اگر موج زند در همه دنیـا
همه طوفان همه دریا
چه کند با تو که چون صخره صمّا و اصمّی
بـابـی انـت و امّـی
یا علی! خواهمت آن شعشعه تیغ زر افشان
هم بدو کفر سر افشان
بایدم این لمعان دیده، ندانم به چه لمّی
بـابـی انـت و امّـی

نوشتن دیدگاه


فایل های مرتبط

وب سایت مذهبی، فرهنگی، چندرسانه‌ای میثاق (Misaqh.ir: Cultural, Religious and Multimedia Website)
Design By Hossein Seifollahzadeh
Copyright © 2011-2020