صوت: ای هم سفر ای هم نفس ای روح امیدم (محمود کریمی)

2085

04:30

misaqh

ارسال توسط: میثاق
2 سال پیش (1398/07/26)

بازنشر در شبکه های اجتماعی

Telegram Soroush Whatsapp pinterest linkedin Twitter Facebook

به اشتراک گذاری آدرس این صفحه

پخش زنده تلویزیون با هزینه نیم بهاء

پخش زنده شبکه یک پخش زنده شبکه دو پخش زنده شبکه سه پخش زنده شبکه چهار

پخش زنده شبکه تهران پخش زنده شبکه خبر پخش زنده شبکه ورزش پخش زنده شبکه نسیم

صوت: ای هم سفر ای هم نفس ای روح امیدم (محمود کریمی) مجموعه مداحی و...

 ای همسفر ای همنفس ای روح امیدم
بردار سـر از خاک من از شام رسیدم
هـر چند کـه تیـر سخنم کشت عـدو را
خود مثل کمان درغم هجر تو خمیدم
روزی کـه عــدو بــرد مـرا از سر نعشت
آمدبه لبم جـان و دل از خویش بریدم
گــردید دل‌سوخته‌ام طشت پـر از خون
در طشت طلا تـا سر خونین تو دیدم
یـک بـــــار نلـــرزیدم و زانــوم نشد خـم
صـد کوه بلا را به سر دوش کشیدم
از حــال دل سـوخته‌ام باز چه پرسی؟
کز خصم ستمکارشنیدی چه شنیدم
آنجا کـه عیـان است چـه حاجت به بیان است
این روی کبود من و این موی سفیدم
یک روز چـو تـو در بغـل فـــاطمه بـــودم
یــــک روز پیـاده بــه روی خــار دویدم
از مقتــل خـــون تـــا دم دروازۀ ساعات
یــک گـــام نلـرزیدم و یــک دم نبریدم
با آن همه وقتی به لبت چوب جفاخورد
برخـواستم و پیــرهن خـــویش دریدم
من «میثم» دل سوخته‌ام دختر زهرا
در حشـر فقط مرحمت توست امیدم

نوشتن دیدگاه


فایل های مرتبط

وب سایت مذهبی، فرهنگی، چندرسانه‌ای میثاق (Misaqh.ir: Cultural, Religious and Multimedia Website)
Design By Hossein Seifollahzadeh
Copyright © 2011-2020