شرح حدیثی از رسول اکرم (ص): حیاء در آموختن و پرسیدن جاهلانه است

شرح حدیثی از رسول اکرم (ص) : حیاء در آموختن و پرسیدن جاهلانه است

۱۳۸۳/۰۲/۱۹

شرح حدیث « الحیاءُ حیاءان، حیاءُ عقلٍ و حیاء حُمْقٍ و حیاء العقل، العلم و حیاءُ الحُمقِ، الجهل. » مربوط به حضرت رسول اکرم (ص)؛

تحف العقول صفحه 45.

حیاءِ عقل آن است که انسان از روی عقل احساس حیاء کند، مثل حیاء در هنگام ارتکاب گناه، و یا حیاء در مقابل کسانی که احترامشان لازم است و این حیاء علم است، یعنی رفتاری عالمانه می‌باشد.

و حیاء جهل آن است که از پرسیدن و یادگرفتن یا از عبادتککردن و امثال آن، حیاء کند (مثل کسانی که در بعضی محیطها، از نماز خواندن، خجالت میککشند) و این حیاء، رفتاری جاهلانه است.

 

* «شرح حدیث » نقل شده در جلسه درس بیست و دوم 1378/08/18

برچسب ها: امام خامنه ای, درس اخلاق, شرح حدیث اخلاق

چاپ