شرح حدیثی از رسول اکرم (ص): سه خصلت اصلی ایمان

شرح حدیثی از رسول اکرم (ص): سه خصلت اصلی ایمان

۱۳۸۳/۰۲/۱۸

شرح حدیث « ثلاثٌ من کنّ فیه استکمل خصال الایمان: الذی اذا رضی، لم یُدْخِله رضاه فی باطلٍ و اذا غَضِبَ لم یخرجه الغضب من الحقّ و اذا قدر لم یتعاط ما لیس له » مربوط به حضرت رسول اکرم (ص) ؛

تحف العقول صحفه 43.

"معنای روایت، این نیست که ایمان در این سه خصلت منحصر است، بلکه مراد این است که در هر کس، این سه خصلت وجودداشته‌باشد حاکی از این است که همه خصال ایمان، در او جمع است. چون هر یک از اینها متوقّف بر مجموعه‌ای از صفات نیک و کاشف از آنها است.

خشنودی و محبت کسی او را به باطل نکشاند که موجب شود به ناحق از آن شخص دفاع کند و همچنین غضب، او را به برخوردهای غلط و خروج از حق نکشاند، و در هنگام قدرت، کارهایی را که حق او نیست مرتکب نشود."

 

* «شرح حدیث » نقل شده در جلسه درس بیست و یکم 17/8/78

برچسب ها: امام خامنه ای, درس اخلاق, شرح حدیث اخلاق

چاپ