عَزیزٌ عَلَیَّ اَن اَرَی الخَلقَ وَ ....

عَزیزٌ عَلَیَّ اَن اَرَی الخَلقَ وَ ....

عَزیزٌ عَلَیَّ اَن اَرَی الخَلقَ وَ لَاتَرَی وَ لَااَسمَعُ لَکَ حَسِیسَاً وَ لَانَجوَی

 

 نه صبر به دل مانده، نه در سینه قرارم   ***   بگذار چو آتش ز جگر شعله برآرم

گر زحمتت افتد که نهی پای به چشمم   ***   بگذار که من چشم به پایت بگذارم

یک لحظه بزن بر رخ من خنده که یک عمر   ***   با یاد لبت خنده کنان اشک ببارم

خجلت کشم از دیده و از گریه ی عمرم   ***   گر پیشتر از آمدنت جان بسپارم

بگذاشته ام بر روی خاک حرمت رو   ***   شاید گنه از چهره بشویی به غبارم

حیف از تو عزیزی که منت یار بخوانم   ***   اما چه کنم جز تو کسی یار ندارم

شامم شده تاریک تر از صبح قیامت   ***   روزم شده بی روی تو همچون شب تارم

ای منتظر منتظران یوسف زهرا   ***   پاییز شده بی گل روِی تو بهارم

دادند مرا دیده که روی تو ببیبنم   ***   بی دیدن رخسار تو با دیده چه کارم؟

مهرت نتوان کرد برون از دل "میثم"   ***   گر خصم دو صد بار کشد بر سر دارم
 

 

استاد حاج غلامرضا سازگار

چاپ