دانلود فایل صوتی تدریس شرح لمعه (متاجر تا پايان جلد اول) استاد: وجدانی

دروس حوزوی

دانلود یا استماع فایل صوتی تدریس شرح لمعه (متاجر تا پايان جلد اول) استاد: وجدانی

 

در ادامه مطلب

 

این مبحث: شرح لمعه 3 (متاجر تا پايان جلد اول) - ورود به ادامه این تدریس:
شرح لمعه الدمشفیة

1- طهارت، صلوة، زکات و خمس - ویژه پایه 4
2- صوم تا متاجر - ویژه پایه 4

3- متاجر تا پايان جلد اول - ویژه پایه 5
4- اجاره تا طلاق - ویژه پایه 5

5- طلاق تا ارث - ویژه پایه 6
6- ارث تا پايان جلد دوم - ویژه پایه 6

 

 

 

متاجر تا پايان جلد اول
استاد: وجدانی

ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
1 متاجر - جلسه 1 دانلود 9,973 00:42:13
2 متاجر - جلسه 2 دانلود 8,968 00:37:56
3 متاجر - جلسه 3 دانلود 10,554 00:44:42
4 متاجر - جلسه 4 دانلود 10,021 00:42:25
5 متاجر - جلسه 5 دانلود 10,810 00:45:48
6 متاجر - جلسه 6 دانلود 14,057 00:59:39
7 متاجر - جلسه 7 دانلود 9,575 00:40:31
8 متاجر - جلسه 8 دانلود 9,163 00:38:46
9 متاجر - جلسه 9 دانلود 9,312 00:39:24
  متاجر - جلسه 10 دانلود 12,754 00:54:05
11 متاجر - جلسه 11 دانلود 8,637 00:36:31
12 متاجر - جلسه 12 دانلود 8,981 00:37:59
13 متاجر - جلسه 13 دانلود 10,169 00:43:03
14 متاجر - جلسه 14 دانلود 10,682 00:45:15
15 متاجر - جلسه 15 دانلود 9,116 00:38:34
16 متاجر - جلسه 16 دانلود 9,514 00:40:16
17 متاجر - جلسه 17 دانلود 9,184 00:38:51
18 متاجر - جلسه 18 دانلود 9,933 00:42:03
19 متاجر - جلسه 19 دانلود 10,385 00:43:59
20 متاجر - جلسه 20 دانلود 10,068 00:42:37
21 متاجر - جلسه 21 دانلود 9,285 00:39:17
22 متاجر - جلسه 22 دانلود 7,537 00:31:49
23 متاجر - جلسه 23 دانلود 9,433 00:39:55
24 متاجر - جلسه 24 دانلود 9,474 00:40:05
25 متاجر - جلسه 25 دانلود 8,164 00:34:30
26 متاجر - جلسه 26 دانلود 8,522 00:36:02
27 متاجر - جلسه 27 دانلود 7,651 00:32:19
28 متاجر - جلسه 28 دانلود 8,380 00:35:25
29 متاجر - جلسه 29 دانلود 8,056 00:34:03
30 متاجر - جلسه 30 دانلود 7,361 00:31:05
31 متاجر - جلسه 31 دانلود 5,188 00:21:48
32 متاجر - جلسه 32 دانلود 8,711 00:36:50
33 متاجر - جلسه 33 دانلود 10,898 00:46:10
34 متاجر - جلسه 34 دانلود 8,765 00:37:04
35 متاجر - جلسه 35 دانلود 7,361 00:31:05
36 متاجر - جلسه 36 دانلود 9,285 00:39:17
37 متاجر - جلسه 37 دانلود 9,629 00:40:45
38 متاجر - جلسه 38 دانلود 9,373 00:39:40
39 متاجر - جلسه 39 دانلود 9,069 00:38:22
40 متاجر - جلسه 40 دانلود 9,096 00:38:29
41 متاجر - جلسه 41 دانلود 10,885 00:46:07
42 متاجر - جلسه 42 دانلود 8,293 00:35:03
منبع: سایت آوینی

 

برچسب ها: دانلود با لینک مستقیم , فایل صوتی تدریس, حوزه

چاپ